Nasza Kancelaria

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.

Licytacje

Sprawdź

Wnioski do pobrania

Dowiedz się więcej

Linki

Zobacz

Kancelaria Komornicza

ul. Jasnogórska 26 lok. 201 42-202 Częstochowa +34 364 40 81 czestochowa.domagala@komornik.pl
Skontaktuj się z nami

Kancelaria czynna

Poniedziałek - piątek 9:00 – 14:00

Godziny przyjęć interesantów

Wtorek 10:00 - 15:00

Rewir i właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marta Domagała jest właściwa terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie

Powiat Częstochowski

Gminy – Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza.

Powiat Kłobucki

Gminy – Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.
Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Częstochowie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25). Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach, Oraz sądów rejonowych:
Sąd Rejonowy Będzin Sąd Rejonowy Bielsko-Biała Sąd Rejonowy Bytom Sąd Rejonowy Cieszyn Sąd Rejonowy Chorzów Sąd Rejonowy Częstochowa Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza Sąd Rejonowy Gliwice Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Sąd Rejonowy Jaworzno Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Sąd Rejonowy Lubliniec Sąd Rejonowy Mikołów Sąd Rejonowy Mysłowice
Sąd Rejonowy Myszków Sąd Rejonowy Pszczyna Sąd Rejonowy w Raciborzu Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Sąd Rejonowy w Rybniku Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie Sąd Rejonowy Sosnowiec Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Sąd Rejonowy Tychy Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Sąd Rejonowy w Zabrzu Sąd Rejonowy w Zawierciu Sąd Rejonowy w Żorach Sąd Rejonowy w Żywcu

Informacje

Kancelaria  posiada pełen elektroniczny dostęp do wielu baz danych.

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE, który umożliwia poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików XML.

Platforma usług elektronicznych ZUS

Możliwość składania elektronicznego zapytania o płatnika składek

System bankowy OGNIVO

Umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Możliwość prowadzenia elektronicznego postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy

System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG)

Informacje o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami

CEiDG

Certyfikowany dostęp do bazy przedsiębiorców

CEPiK

Obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach

Geoportal

Dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego

REGON

Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

EKW

Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych

KRS

Elektroniczny Rejestr Sądowy

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marta Domagała

  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny  nr telefonu   adres email

Na podstawie  art. 2 ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych  w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczanie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania ich w sądową klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.